Bestuur

Het stichtingsbestuur van de SKOP bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). De algemeen directeur maakt deel uit van het DB. Het AB is intern toezichthouder.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Dagelijks bestuur:

mw. C.J. Eeken - de Ruiter           Voorzitter
dhr.  B.S.A. Sluis                         Pennningmeester
dhr.  M.B. Jager                          Directeur-bestuurder

Algemeen bestuur:

mw. R. Wolkenfelt                       Secretaris
dhr. A. van Steensel                     vice voorzitter

dhr. F.van der linden                    lid
dhr. R. de Rooij                           lid


Correspondentieadres bestuur:
Meidoornlaan 2
2641 CB Pijnacker